Vad är coaching?   "Att hjälpa individen utforska nuet och designa  framtiden." Coaching bygger medvetande Coaching förstärker val och leder till förändring Coaching ger möjlighet till en persons potential för att maximera prestationen Coaching hjälper personen att...