Välj en sida

FAQ

VANLIGA FRÅGOR KRING HIGH PERFORMANCE ENERGETIC

Du behöver inte förbereda dig på något specifikt vis. Du kan dock finna det fördelaktig att fundera på och uppskatta ungefärligt till vilken grad (1-10 ) ditt problem -oavsett om det är fysiskt eller mentalt- orsakar dig de svårigheter/hinder du upplever.

Jag kommer att använda mig av denna markör (1-10 ) som ett mätinstrument för att utvärdera effekten av sessionen för dig.

Antingen ses vi ”live” om kalendrar och resescheman tillåter, vanligtvis sker dock sessionerna via nätet och SKYPE eller liknande.

En session med mig följer vanligtvis nedanstående tillvägagångssätt.

Jag kommer att be dig beskriva din i stunden största/mest smärtsamma problematik- det kan vara av fysisk, mental, emotionell eller annan karaktär. Observera att du inte behöver klassificera det som sådant; jag kommer helt enkelt att be dig beskriva din upplevelse av problemet och att du berättar lite i kring det.

Jag kommer sedan i nästa steg att identifiera var grundorsaken ligger; det vill säga vad som faktiskt försvagar dig och orsakar dig de problem du upplever. Var medveten om att grundorsaken ofta är något helt annorlunda än vad du upplever fysiskt eller mentalt, vilket är anledningen till att tränad Intuition samt hög sensitivitet är nödvändigt för att identifiera orsaken.

Sättet jag identifierar på – intuition, känslighet och skicklighet – är inte på något vis specifikt för mig, alla kan känna vad som försvagar dem när de har tränats för det.

När jag väl hittat den primära orsaken, kommer jag att stärka dig gentemot den. Mycket ofta kommer du att känna en omedelbar förbättring av dina symtom och ibland kan det ta några timmar eller över natten för att du ska uppleva verkan av sessionen.

Om tiden tillåter kommer jag vanligtvis att göra en generell ”scan” av ditt system och vad som mer skulle kunna försvaga dig samt stärka dig där. 

Visar det sig att du har ytterligare problematik som du vill vi ska titta på och som ej hinns med i en session, är du förstås välkommen att boka ytterligare en tid, om så är fallet kommer det naturligtvis att innefatta de rabatter likvärdiga som i de  ”sessions paket” jag erbjuder på hemsidan.

Det ultimata målet är alltid att du ska må bättre och att vi uppnår en komplett lösning av problemet/symptomen du angett, ibland kan det dock vara en mer djupgående problematik som kräver mer än en session. När ett problem är löst kan det ge utrymme och avslöja en mer djupt liggande blockering uppenbarar sig. Det här kan du uppleva som en känsla av att något känns annorlunda eller att det har skiftat karaktär men kanske inte alltid är helt borta. 

Det här betyder inte att din session inte fungerat, utan att det vi stärkt är nu löst men att det finns kringliggande svagheter som är kopplade till symtomen som orsakar det obehag som finns kvar.

Det är av förståelsen av vissa problems komplexitet, som jag alltid inkluderar en 30min uppföljnings session för att kunna bistå och lösa fler blockeringar som hänger ihop med det vi tagit upp. 

Om du efter 24h inte upplever en förändring eller skillnad av symptomen kontaktar du mig och beskriver vilka känslor, sensationer och emotioner du haft efter sessionen. Om nödvändigt kommer vi att boka ytterligare en uppföljnings session eller så kommer jag att fortsätta arbeta på problemet på distans tills att du upplever en klar förbättring. 

Jag kallar inte detta för ”healing” eftersom det normalt innebär att en kortare eller längre tidsperiod krävs. 

High Performance Energetic fungerar ofta omedelbart och kräver ingen tidsperiod för läkning. Det är ej heller hypnos eller någon magisk typ av tillvägagångssätt.

High Performance Energetic har sina rötter i The Yuen Method, utvecklad av Dr KamYuen – en Shaolin Kung Fu stormästare, metoden kombinerar energi arbete med djup kunskap om anatomi, psykologi och kvantfysik.

Den underliggande förutsättningen är att du är antingen stark eller svag för ett visst objekt; en person, ett ämne, en upplevelse, en tanke, en känsla, ett djur etc.

När någonting försvagar dig kommer det vanligtvis att manifesteras fysiskt eller emotionellt och du kan uppleva symtom, antingen kroniska eller akut. För att lösa dina symtom måste du identifiera exakt vad som försvagar dig och därefter stärka dig emot det.

Det här är precis vad jag gör när jag jobbar med dig.  Jag hjälper dig att identifiera orsaken till svagheten ( det är vanligtvis inte alls vad du tror att det är), därefter stärker jag dig emot det så att försvagningen upphör och den tillhörande smärta eller annan symtom löses omedelbart.

Eftersom High Performance Energetics fungerar och arbetar på en nivå bortanför det medvetna, undermedvetna samt omedvetna sinnet innebär det att oavsett vad du känner eller tänker om metoden kommer inte det ha någon som helst inverkan på effekten.

Jag är emellertid mycket selektiv av de klienter jag väljer att jobba med, eftersom jag vill att de ska uppleva de allra bästa resultaten för dem. Dessutom ser jag hellre att jag fokuserar mina insatser och min energi på de som är villiga att jobba med mig, snarare än att arbeta emot.

Det finns oerhört många utvecklade tekniker och metoder som är av hög kvalitet vid sidan av High Performance Energetics. High Performance Energietics ersätter inte dessa på något vis utan ökar istället effekten av dem.

Jag rekommenderar ofta andra typer av support till mina klienter såsom akupunktur, massage, yoga m.m. 

Allt som ger DIG känslan av att vara på topp och vilja fortsätta utforska din möjliga nästa nivå i livet är en mycket bra investering för dig!

Get In Touch

11 + 8 =